Globos centre didelis dėmesys skiriamas švietėjiškai veiklai. Socialinė / prevencinė veikla padeda gyventojams ugdyti gyvenimo įgūdžius. Ugdo dorovingą ir brandžią asmenybę, kuri geba kurti kokybiškus tarpasmeninius santykius. Geba pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai.

       Individualūs ir grupiniai pokalbiai skatina drąsiai pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę. Norime išgirsti, vieni kitų, garsiai pasakytas mintis. Skatinamas nuoseklus jausmų išdėstymas. Pokalbių metu mokoma į pateiktus klausimus atsakinėti pilnais sąkiniais. Pokalbiais ugdomas pasitikėjimas savimi, skatinamas noras bendrauti su kitais.

Ugdymo valandėlės
Garsiniai skaitymai
Vaizdinės paskaitėlės (pritaikytos neįgaliesiems)
Edakacinių video filmų peržiūra
Individualūs ir grupiniai
Informavimas ir konsultavimas
Naujausios periodikos apžvalga

VEIKLA

Globos centre "Židinys" spalio-gruodžio mėnesiais vykdoma neformalaus švietimo ugdymo programa. Pagal sudarytą veiklos planą veikla vyksta kiekvieną ketvirtadienį.

Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti, nuosekliai ir sistemingai ugdyti technologijų srities meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius.

Programos uždaviniai:

1. Atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus, puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą;

2. Sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias dailės ugdymo formas;

3. Suteikti galimybę mokiniams plėsti vaizduojamąją patirtį, ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui;

4. Padėti išmokti naudotis pagrindinėmis dailės raiškos meninėmis bei techninėmis priemonėmis, domėtis savo krašto ir pasaulio kultūra, ugdyti supančio pasaulio įvairovės suvokimą.

IMG 2359

IMG 2324

IMG 2321

IMG 2274

IMG 2260

IMG 2230

IMG 1804

IMG 1766

 

IMG 1769

 IMG 1756

IMG 1780

 

Dalyvaujame socialiniame projekte „Įmonių dienos vaikams ir su vaikais“. Įmonių dienų tikslas – supažindinti vaikų globos namų auklėtinius su įvairių profesijų atstovų atliekamu darbu, kas padėtų lengviau apsispręsti, kuo jie ateityje norėtų būti, suteiktų įkvėpimo, ryžto ir drąsos ruošiantis savarankiškam gyvenimui.


Š. m. lapkričio 6 d. globos centre, lankėsi VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškininkai. Miškininkai vaikams papasakojo apie savo specialybę, parodė filmukų apie urėdijos miškininkų atliekamus darbus.

Lapkričio 13 d. apsilankėme Lazdijų apylinkės teisme. Darbuotojai supažindino vaikus su teisininkų profesija, pagrindiniais veiklos principais, teisėjų ir kitų teismo darbuotojų darbu, teismų simbolika, apžiūrėjome teismo patalpas.

IMG 2222

IMG 2386

"Mano kelias iš mokyklos į namus". Rugsėjo 22-ąją Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistai Renata Ribinskienė ir Ričardas Tamošaitis kartu su VĮ „Alytaus regiono keliai“ atstove Neringa Bujakauskaite centro gyventojams priminė saugaus elgesio kelyje taisykles. Vaikams pravesta paskaita apie saugias keliones pėsčiomis gyvenvietėje ir už jos ribų, didelį dėmesį skiriat atšvaitų naudojimo svarbai.

IMG 1683  

 

Rugsėjo 10-oji diena, pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šia tema SGC "Židinys" vyksta užsiėmimai kartu su Lazdijų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistėmis.

IMG 1559

Vasario 11-oji diena, pasaulinė ligonių diena. Šią dieną SGC "Židinys" vaikai, sukūrė atviruką skirtą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Širdelių ir šviesių linkėjimų kupinas atvirukas nukeliaus į Vilniaus miesto ligoninę.

IMG 0636

IMG 0637

IMG 0640

 

Nuo 2014 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. globos centro „Židinys“ darbuotojos vykdo „Linas“ programą vaikams ir paaugliams. Remiantis „Linas“ vadovo knyga dirbame pagal nurodytus metodus ir siekiame įgyvendinti pagrindinius programos „Linas“ tikslus. Šiais metais mūsų grupės pavadinimas yra „Liūtas“. Užsiėmimų metu esame „lankstūs“, ir visuose atvejuose stengiamės išlikti tolerantiški, to siekiama išmokyti atėjusius į užsiėmimą. „Linas“ programą lanko 10 vaikų. Grupę, šiais metais veda dvi darbuotojos, kurios yra išklausę ir įgiję žinių šios programos seminare.

rsz img 02571 tema „Kartu“.
rsz img 0252
2-ojo užsiėmimo metu „Aš ir mano šeima“ sudarinėjame savo šeimos medį.
rsz 1img 02552-asis užsiėmimas Tema: „Aš ir mano šeima“

rsz img 0275„Linas“ programos užsiėmimuose taikomi judrieji žaidimai.

„Linas“ pragramos užbaigiamoji skanduotė, kurią sudainuojame kievieno užsiėmimo pabaigoje.

Viskas ką jaučiu yra teisinga,

Tik išreikšti tai – labai sudėtinga.

Bet mokausi, stengiuosi kiek galiu

Iki kito karto visiems tariu! Iki!


Edukacija1

Edukacija2

Edukacija3

       Globos centre „Židinys“ vyksta programos „Linas“ užsiėmimai. Nuo 2014 m. sausio mėnesio iki gegužės mėnesio vykstančius užsiėmimus veda globos centro „Židinys“ darbuotoja, kuri organizuotame šios programos seminare įgijo įgūdžių ir žinių vesti šiuos užsiėmimus vaikams ir paaugliams.

       Pagrindiniai „LINO“ metodikos tikslai yra šie: dirbant su vaikais grupėje, sudaryti galimybę jiems žaisti ir vystytis, įsisąmoninti savo išgyvenimus ir jais dalytis, sumažinti vaiko išgyvenamą chaosą ir pasidalinti jo skausmu, padaryti vaiko gyvenimą labiau suprantamą ir nuspėjamą, padėti vaikui bendrauti, sumažinti vaiko išgyvenamą atsakomybę ir kaltę dėl tėvų priklausomybės.

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014