Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras "ŽIDINYS"

  Vidutinis darbo užmokestis, 2017 m.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Etatų

skaičius

Pareigybės kodas

Pastoviosios dalies koeficientas

(pareiginės algos baziniais dydžiais)

Pareigybės lygis Pareigybės grupė
1. Direktorius 1 134104 5,72 A Vadovas
2. Psichologas 0,5 263401 5,13 A Specialistas
3. Ūkio dalies vedėjas 1 515101 3,27 C Kvalifikuotas darbuotojas
4. Socialinis darbuotojas 1 263506 3,9 A2 Specialistas
5. Socialinis darbuotojas 1 263506 3,9 A2 Specialistas
6. Socialinis darbuotojas 1 263506 4,22 A2 Specialistas
7. Socialinis pedagogas 1 235901 4,22 A2 Specialistas
8. Socialinis pedagogas 1 235901 4,22 A2 Specialistas
9. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
10. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
11. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
12. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
13. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
14. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
15. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
16. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
17. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
18. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
19. Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
20. Budintis globėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas
21. Budintis globėjas 1 341205 3,02 C Kvalifikuotas darbuotojas

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014