Pakelk akis,
Nusišypsok...
Širdis suvirpo? Nebijok!
Duoki ranką...
Eikš ir tu!
Juk aš širdy toks pat kaip tu

apiemus1

Mūsų įstaigos įkūrimo data, Lazdijų rajono valdybos potvarkiu, buvo paskelbta 1993m. gruodžio 15 dieną. 1994 m. vasario 22 dieną pradėjo veikti vaikų socialinės reabilitacijos centras, vėliau pavadintas ugdymo ir globos centru.

Pradžia buvo sunki, neturint patirties, literatūros darbas su neįgaliaisiais asmenimis buvo nelengvas. Buvo priimta įvairių sričių specialistų, kurių dėmesys buvo kreipiamas ne į žmogaus negalią, bet į tai ką jie gali... Į centro nuostatus buvo įtrauktas tikslas – integruoti sutrikusio intelekto asmenis į visuomenę. Žinoma buvo tai, kad iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo neįgalieji turėjo tik du pasirinkimus: psichoniaurologinius internatus arba būti uždarytais namuose. Visuomenė buvo visiškai nepasirengusi šių žmonių integracijai. Todėl laukė ilgas ir daug kantrybės reikalaujantis darbas.

Supratome, kad neturime šių žmonių gailėtis, bet stengtis padėti atsiskleisti jų valias ir gebėjimams. Lankytojai buvo iš įvairių rajono kaimelių, anksčiau nebuvo lankę jokios ugdymo įstaigos, todėl teko žadinti jų norą, būti kartu, mokyti bendrauti, pasitikėti savimi, ugdyti troškimą, visada jaustis pakankamai stipriais, kad galėtų padėti kitam. Po kelerių metų atsiskleidė gražiausios lankytojų savybės: bendravimas, rūpestis, paslaugumas, darbštumas, užsispyrimas.

apiemus2

Misija – organizuoti socialinės globos ir dienos užimtumo paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams, teikti kompleksinę pagalbą tėvams ir jų vaikams, skleisti gerąją patirtį sukauptą vaikų socialinės globos srityje.

Vizija – įstaiga teikianti kokybiškas socialines paslaugas. Gyventojai tampa savarankiškesni, sėkmingai prisitaikantys gyventi juos supančioje aplinkoje.

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ tikslas yra pagalbos teikimas vaikams netekusiems tėvų globos ir pagalbos teikimas šeimoms turinčioms asmenų su psichine negalia. Mūsų tikslas stiprinti vaikų sugebėjimus, kad jie galėtų gyventi kuo savarankiškesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą, padėti įveikti socialinę atskirtį, integruoti juos į visuomenę, užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai įstaigoje apgyvendinamam vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti.

Šiuo metu globos centre vaikų grupėje, kurie yra netekę tėvų globos gyvena 10 vaikų, o psichinę negalią turinčių asmenų grupę lanko 4 neįgalūs asmenys iš Lazdijų rajono. Globos centras teikia bendrąsias socialines paslaugas. Atliekame informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo funkcijas. Teikiame dienos, trumpalaikes ir ilgalaikes socialinės globos paslaugas. Teikiamos transporto, maitinimo, sociakultūrinės paslaugos. Organizuojamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos. Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, darbinių įgūdžių, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Pagal kiekvieno individualų poreikį ir jau turimus įgytus socialinius įgūdžius yra organizuojamos dienos veiklos, užimtumas. Sudarome sąlygas vaiko saviraiškai. Kiekvienam apgyvendintam asmeniui mes sudarome artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą. Mūsų pareiga ginti globojamo (rūpinamo) vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.

apiemus3

Lazdijų rajono savivaldybės
socialinės globos centras „Židinys“
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre, 
kodas 1906 32634

Kapčiamiestis, Veisiejų g. 6,
LT-67313, Tel. 8-318 43245,
8-318 50706, El.p. zidinis@zebra.lt

© 2014